Aktuální situace turistických průvodců z právního pohledu (11.05.2020)

Už několik týdnů provází profesi turistických průvodců mnoho nejistot. Kdy budou zase moct svoji práci vykonávat? Jakým způsobem? Co se mění? Jaká jsou jejich práva povinnosti v současné situaci? Oslovila jsem proto JUDr. Ondřeje Preusse, PhD., advokáta a zakladatele portálu DostupnýAdvokát.cz, abych se ho zeptala na základní věci, které se tohoto tématu týkají.

Jak se projeví aktuální situace právně do práce turistických průvodců, kteří působí na území České republiky a hlavního města Prahy?

Pro průvodce je nyní největším omezením to, že je stále omezen pohyb na veřejnosti a počet osob, které se mohou na jednom místě setkávat (až na výjimky stanoven na maximálně 10 osob). Zároveň je v rámci krizových opatření nutné zachovávat při pohybu na veřejnosti dostatečný odstup od ostatních nebo nosit roušku či jinou pokrývku úst. Stejně tak je v rámci omezení řada podniků a turisty často navštěvovaných míst povinně uzavřena.

Kde najdou turističtí průvodci relevantní informace o tom, jaké povinnosti a práva v aktuální situaci mají (nejen při výkonu profese)?

Pro sledování aktuální situace je vhodné navštívit například stránky ministerstva zdravotnictví a vnitra, které na svých webech poskytují přehled o aktuálních omezeních. Přehled právních důsledků současné epidemie máme také zpracovaný na našem blogu na dostupnyadvokat.cz.

Jak ošetřit svou práci tak, aby průvodce snížil riziko právních dopadů na svou osobu?

Nejdůležitější je patrně dodržovat pravidla pro pohyb na veřejnosti a zajistit, aby tato pravidla dodržovali i turisté, které momentálně průvodci provádějí. Pokud své služby nabízí průvodci např. na internetu, je dobré zákazníky informovat o tom, že se současná situace stále vyvíjí a že např. objednaná prohlídka může být zrušena v případě náhlého zhoršení epidemie (samozřejmě s vrácením peněz).

Jaké právní dopady by mohla mít situace, kdy se ve skupině osob, která se účastní určité akce, objeví někdo, kdo by mohl potenciálně nakazit ostatní osoby? Lze předejít něčemu takovému pomocí čestného prohlášení? Nebo se spolehnout na osobní zodpovědnost každého člověka?

Pro nakažené koronavirem samozřejmě stále platí povinnost se léčit v izolaci – to pro mnoho lidí může představovat zásadní omezení v běžném životě, je proto na místě vždy zákazníky varovat, že i přes použití ochranných prostředků a doporučení ohledně pohybu na veřejnosti stále existuje nebezpečí nákazy. Od účastníků prohlídky je určitě možné si vyžádat čestné prohlášení, doporučovali bychom případně požádat i o vzdání se nároku na náhradu škody vůči průvodci, pokud by k takovému případu mělo dojít.

Můžou průvodci na volné noze / cestovní agentury pořádat akce pro veřejnost? Od kdy? A za jakých podmínek?

Podmínky vždy vycházejí z omezení, která jsou v současnosti v platnosti a která se postupně uvolňují. Vyjma omezení pro pohyb na veřejnosti jsou také stanovena pravidla pro pořádání některých typů veřejných akcí (např. povolený počet osob, nutné rozestupy, hygienická opatření apod.), které lze najít např. na stránkách vlády. Omezení se s postupem času mění, ta nejnovější vstupují v platnost 11. května (jejich součástí je např. stanovení maximálního počtu 100 osob pro kulturní a jiné podobné akce).

Jaké změny se dají v rámci činnosti průvodců (incoming, outgoing, cestovní agentury) dají očekávat v nejbližší době? (Mám tím na mysli změny, které by mohly být trvalejšího charakteru, pakliže se některých takových týká právní úprava.)

V současnosti se již uvolňují omezení pro vstup na území ČR a vycestování do ciziny, neplatí již tedy tak přísný zákaz cestování, který byl zaveden s nástupem pandemie.

Je ale určitě důležité sledovat, které kategorie osob mají možnost aktuálně překračovat hranice (např. zda se jedná jenom o klíčové pracovníky či kohokoliv bez omezení) a jaká opatření jsou v platnosti pro osoby, které na určité území přicestují z ciziny (zejména, zda je po příjezdu povinná karanténa nebo jiné izolační omezení).

Jak se v tuhle chvíli liší práva a povinnosti průvodců, kteří jsou OSVČ a kteří pracují na pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce (popřípadě dohodu o pracovní činnosti, je-li to možné?)?

Pro průvodce, kteří pracují jako OSVČ je momentálně k dispozici příspěvek státu, ozn. jako tzv. „pětadvacítka“, o který mohou požádat v případě, že jejich podnikání bylo současnou krizí a omezeními zasaženo a pokud splňují další podmínky v zákoně. Zaměstnanci bohužel tuto možnost nemají.

Napadá vás něco, co by v aktuální situaci bylo užitečné doplnit? 

Doporučovali bychom co nejvíce se zákazníky komunikovat, ať už jde o stanovení podmínek prohlídky, náhlé zrušení nebo obavy zákazníků. Přestože snad již nejhorší období epidemie pominulo, stále se jedná o těžké období a mnohdy je nejlepší se zákazníky vzájemně domluvit.


JUDR. Ondřej Preuss, PhD., advokát a zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz (Foto: archiv DostupnýAdvokát.cz)

JUDr. Ondřej Preuss, PhD., advokát a zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz (Foto: archiv DostupnýAdvokát.cz)

JUDr. Ondřej Preuss, PhD. je zakladatel portálu DostupnýAdvokát.cz, to v jeho hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby on-line. A tím se také spolu s týmem advokátů, který je toho součástí, zabývá. Pomáhá klientům, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí. Své zkušenosti předává budoucím kolegům na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Právo studoval nejen v Praze, ale také rok ve Francii, na univerzitě v Nancy.

Úvodní ilustrační foto: Viktor Hanacek, PicJumbo.com